Ağaçların Sosyal Ağ Haritası İklim Üzerinde Etkili Olabilir Mi?

Bilim insanları her orman ya da korunun tabanında, ağaçları ve bitkileri birbirlerine bağlayan köklerden, özel mantarlardan ve bakterilerden meydana gelen oldukça karmaşık sosyal ağ haritası keşfetti.

Yaklaşık olarak 500 milyon yıllık bağlantı “world wide web” yani “dünya çapında ağ” terimine atıfta bulunarak “wood wide web” şeklinde adlandırılıyordu.

Günümüzde uluslararası alanda yapılan bir çalışmayla, bilinmeyen dünyaya dair “mikorizal mantar ağının” küresel haritası gün yüzüne çıkartıldı.

Bilim insanları, ağaçların ve bitkileri birbirlerine bağlayan köklerden, özel mantarlardan ve bakterilerden meydana gelen oldukça karmaşık sosyal ağ haritası keşfetti.

Bilim insanları, ağaçların ve bitkileri birbirlerine bağlayan köklerden, özel mantarlardan ve bakterilerden meydana gelen oldukça karmaşık sosyal ağ haritası keşfetti.

Araştırma İsviçre’nin Zürih kentindeki yer alan Crowther Laboratuvarı ile ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, Küresel Orman haritası için 70 üzerinde ülke, 1,2 milyon orman ve 28 bin adet türü içeren veri tabanı kullanıldı.

Doğrudan orman gözlemi ile yerdeki simbiyotik bağları göz önüne alan bilim insanları, ilk kez mantar ağlarını aşağıdan yukarı doğru görselleştirilen modellemeler elde etti.

Araştırma, mikorizal ağların mevcut durumdaki iklim değişikliğinin etkilerini sınırlandırmada ne kadar önemli konumda olduğunu ortaya koydu. Ayrıca iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı ne kadar ciddi boyutlu tehdit altında olduklarının da altını çizdi.

Sosyal Ağ Haritası İklim Değişikliğini Yeniden İnşa Edecek

Araştırma belli türdeki mikroorganizmaların dünyanın belirli alanlarında yaşadığını ortaya koydu. Bu sayede ileride bu türdeki mikroorganizmaları yeniden inşa ederek iklimin ne yönde değiştiğini kavramak mümkün olabilecek. Diğer bir önemli nokta ise küresel ısınmanın, karbon salınımının mevcut iklimin değişmesine hız kazandırdığı gerçeğinin önüne geçilebilecek olmasıdır.

İklim değişikliği, küresel ısınma Dünya'yı tehlikeye atan en ciddi sorunlardan bir tanesidir.

İklim değişikliği, küresel ısınma Dünya’yı tehlikeye atan en ciddi sorunlardan bir tanesidir.

Mikorizal mantarlar aslında bitkilerle birlikte simbiyotik (ortak) ilişki geliştiriyor.

İki esas grup mikorizal mantar mevcut: Ev sahibinin köklerine kadar nüfuz eden bu arbüsküler mikorizal mantarlar ile nüfuz etmeden kökü kaplayan ektomikorizal mantarlar.

Çoğunlukla kuzeydeki ılıman bölgelerde yer alan EM mantar yani  ektomikorizal mantarlardır. Bunlar atmosferde daha fazla karbon depolanmasını sağlar ve iklim değişikliğine karşı daha çok duyarlıdır.

Genelde tropik mekanlarda yer alan AM yani arbüsküler mikorizal mantar türü ise hızlı biçimde karbon geri dönüşümüne yarar sağlıyor.

Yapılan araştırmaya göre ağaçların %60’ında ektomikorizal mantarlar mantar mevcut, ancak sıcaklıklar yükseldikçe bu mantar türü ve bağlı olduğu ağaç türleri sayıca azalarak yerini arbüsküler mikorizal mantara bırakacak.

Ağaçların sosyal ağ haritası sayesinde Dünya'nın iklim değişikliği olumlu yönde gelişme gösterebilecek.

Ağaçların sosyal ağ haritası sayesinde Dünya’nın iklim değişikliği olumlu yönde gelişme gösterebilecek.

Yani toprakta yüksek oranda karbon depolanmasına yardımcı olan mantar türleri azalırken yerlerine aynı hızda atmosfere karbon püskürtme özelliğindeki mantarlar geliyor. Bu değişim ise iklim değişikliğini hızlandırma özelliği taşıyor.

Sosyal Ağ Haritası Küresel Isınma İçin Umut Mu?

2100 senesine dek karbon salımında herhangi bir düşüş olmazsa EM değeri %10 azalabilir. Bu durumdaysa mevcut konumdaki ağaçların hayatiyeti devreye girer.

Yapılan araştırmalar, mikorizal ağ haritasına uygun özellikteki ağaçlar dikerek, dünyanın iklim değişikliği olumlu yanıt alınabileceğini gösteriyor.

Dünya üzerindeki diğer çevreci hareketlere göz atmak isteyebilirsiniz.
Plastik Yiyen Mantar Mucizesi 
Tekstilde Çevreci Atılım Bio Moda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir