Dil Ve Konuşma Terapisi Nedir?

Güzel ve akıcı bir biçimde konuşmak, fikirleri daha doğru ifade etmeyi sağlamakta çok önemli rol oynamaktadır. Özellikle çocukların konuşma biçimindeki sorunlar düzeltilmediği takdirde, ilerleyen zamanlarda içe dönük, kendini doğru ifade etmekte zorlanan bireylerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Dil ve Konuşma Terapisti Mehmet UYAR’ın konuyla ilgili bilgilendirmeleri yazımızın devamında..

Dil ve konuşma terapisi nedir?

Dil ve konuşma terapisi,  hemen her yaşta  konuşma güçlüğü yaşayan bireylerin düzgün, akıcı ve herkes  tarafından anlaşılır biçimde konuşmasına yardımcı olan bilim ve meslek alanıdır. Son yıllarda ülkemizde dil ve konuşma bozukluğu sorunu yaşayan bireylerin sayısı artış göstermektedir.

Dil ve konuşma terapisi bu konuda üniversite eğitimi almış kişiler tarafından verilmektedir.

Dil ve konuşma terapisi bu konuda üniversite eğitimi almış kişiler tarafından verilmektedir.

Dil ve konuşma bozuklukları nelerdir?

Dil ve konuşma bozukluklarına yol açan durumlar çeşitlilik göstermektedir. Bunlar;

Gelişimsel Dil Geriliği: Bir çocuk dünyaya geldikten sonra ondan 1-2  yaşına doğru, içinde yaşadığı toplumun ya da ebeveynlerinin dilini öğrenmesini bekleriz. Ancak bazı çocuklar için bu mümkün olmamaktadır. Buna bazen çocuklardaki işitme kaybı, zihinsel gerilik, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite,  yüz, ağız ve boğaz bölgesindeki  bozukluklar  neden olabilir. Bazen de çocuğunuzda hiçbir engel yok iken kişisel özellikleri, ev içinde iletişim eksikliği, tv, video, tablet gibi dijital aletlerin yoğun kullanımı da gelişimsel dil geriliği yapabilmektedir. Bu durum en çok 2-6 yaş aralığında gözlenmektedir.

Dil ve konuşma terapisi bu konuda üniversite eğitimi almış kişiler tarafından verilmektedir.

Dil ve konuşma terapisi bu konuda üniversite eğitimi almış kişiler tarafından verilmektedir.

Artikülasyon Bozukluğu ve Fonolojik Bozukluk: Harfleri(fonem) doğru telaffuz edememektir. Her bir harfin çıkarılması için bir olgunlaşma gerekir. Örneğin; b fonemi için 2 yaş olgunlaşma dönemi iken, r fonemi için bu 6 yaş civarıdır. İşte, artikülasyon bozukluğu olgunlaşma gerçekleştiği halde fonemin doğru telaffuz edilememesidir. Örneğin; “kalem” yerine “talem” gibi. En çok 4-10 yaş aralığında gözlenmektedir.

Fonololojik bozukluk ise bir fonemi bir yerde doğru kullanırken başka bir yerde yanlış kullanmaktır. Örneğin; “fare” derken f fonemini doğru kullanıyorken “feyza” derken “heyza” demesidir.

Kekemelik: Konuşurken ya da okurken her 100 kelimeden 3 ve daha fazla duraklama, uzatma ve tekrarlama durumu kekemelik olarak tanımlanmaktadır. Genellikle 2-6 yaş aralığında ortaya çıkmaktadır. En çok erkeklerde gözlenmektedir. Yaş ilerledikçe şiddeti azalmakla birlikte psiko-sosyal yaşamı olumsuz etkilemektedir.

Dil ve konuşma terapisi bu konuda üniversite eğitimi almış kişiler tarafından verilmektedir.

Dil ve konuşma terapisi bu konuda üniversite eğitimi almış kişiler tarafından verilmektedir.

Afazi: Normal konuşma yetisine sahip bir kişinin felç, travma, hastalık ve  kaza gibi nedenlerle konuşma yetisini kısmen ya da tamamen kaybetmesidir. Yaş ilerledikçe, özellikle 60 yaş üzeri bireylerde görülme sıklığı artmaktadır.

Konuşma Terapilerini Kim Verir ve Süreç Nasıl İlerler?

Konuşma terapisi, bu konuda üniversite eğitimi almış kişiler tarafından verilmektedir. Seanslar genellikle 45 dakikadır. Konuşma probleminin özelliğine göre seans sayısı değişkenlik göstermektedir.

Gelişimsel dil için, eğer çocuğun otizm, işitme engeli gibi ek bir durum yok ise haftada 1-2 seans ile 3-6 ay arasında devam eder. Eğer otizm gibi ek bir durum var ise haftada 4-8 seans gerekebilir.

Artikülasyon bozukluğunda ise her fonem için ortalama olarak 2-4 seans düzelme gerçekleşmektedir.

Kekemelik durumunda ise 10-12 seansta düzelme gerçekleşmektedir.

Afazi durumunda ise haftada 2-4 seans yapılarak 2-4 yıl arasında sürmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisti Mehmet UYAR – Fonem Dil Konuşma Terapi Merkezi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir