İspanyolca edatlar

İspanyolca Ders-7, İspanyolca – Edatlar

Edatlar, cümle kurmakta bize yardımcı olan önemli yapılardan biridir. Bu dersimizde İspanyolca da  sıkça karşılaşılan edatlar konusuna ve önemli kalıplara yer vereceğiz.

İspanyolca da basit bir cümle kurmak için daha evvel gördüğümüz “ser ve estar” fiil kalıplarını kullanmak yerine “hay” kalıbını kullanabiliriz. Türkçe ve İngilizce de “Hay – Var – There is / There are anlamına gelmektedir.” Ancak Hay yapısını kullanmadan evvel edatlar konusunu öğrenmek, hem konuyu anlamamıza hem de kolaylıkla cümle kurmamıza fayda sağlayacaktır.  Hay konu anlatımını bir sonraki dersimizde detaylıca işleyeceğiz.

a edatı ( to, at, in )

3 ana kullanıma sahiptir.

 1. Hareket fiili olarak ( Voy a la farmacia / Eczaneye gidiyorum / I go to the pharmacy )
 2. Saati söylerken ( a las tres / üçte / at three )
 3. Yön tarifinde ( a la izquierda / sola / to the left )

¿A Qué hora vienes a comer? ( Saat kaçta yemeğe gidersiniz? / What time do you go to eat?)
Siempre voy en metro al trabajo.( İşe her zaman metroyla giderim. / I always go by subway to work )
Me gusta montar a caballo. ( Ata binmeyi severim. / I like horse riding.  )

İpucu : al = a+ el ( edat + artikel = al şeklinde kısaltılabilir.  “a+el” ingilizce de “to the” şeklinde kullanılmaktadır. )

 

Yeni Kelimeler

Voy – Gitmek ( ir fiili )             Comer – Yemek              Farmacia – Eczane

Siempre – Her zaman            Caballo – At                    İzquierda – Sol (okunuşu – İzkierda)

Trabajo – İş                            Montar – Binmek

 

de edatı ( from, of, made of )

 

 • Edatlar içerisindeki anlamı: ın, in, den,dan

3 ana kullanıma sahiptir.

 1. Hammadde ( Mesa de vidrio / Cam masa / made of glass )
 2. Sahiplik ( El teléfono de mi madre / Annemin telefonu / My mom‘s phone )
 3. Betimleme yaparken ( Es un mujer de ojos azules / O mavi göz kadın / It’s a woman with blue eyes )

 

İpucu : del = de+ el ( edat + artikel = del şeklinde kısaltılabilir.  “de+el” ingilizce de “of the” , “from the” şeklinde kullanılmaktadır. )

de + día =  gün / in the daytime 

de + la mañana = sabah / in the morning 

de + la tarde = öğleden sonra / in the afternoon

 

Yeni Kelimeler

día – gün                              Mesa – Masa              Vidrio – Cam

mañana – yarın / sabah       Ojo – Göz                    Madre- Anne

 

en edatı ( in, on, at, by )

 • Edatlar içerisindeki anlamı: içinde, üzerinde, ile

3 ana kullanıma sahiptir.

 1. Ulaşım aracı ( Voy en Metro / Metro ile gidiyorum / I am going by subway )
 2. Yer belirtirken ( Está en la trabaja / O işte / She is at work )
 3. Ay – Mevsim – Yıl kullanımlarında ( en agosto ( ağustosta  / in august ) – en invierno ( kışın / in winter )

 

con edatı ( with / ile )

 • Edatlar içerisindeki anlamı: ile

2 ana kullanıma sahiptir.

 1. Eşlik  ( Yo veo la tele con mi hermana / Kardeşim ile televizyon seyrediyorum / I watch tv with my sister )
 2. Malzeme / eylemin yapılışı ( Prefiero pasta con salsa de tomate / Domates soslu makarna hazırladım )

 

Yeni Kelimeler

Salsa – Sos                        Ver  – İzlemek            Tomate – Domates

Pasta – Makarna                Tele – TV                   

 

por edatı ( for, by, via )

 

 • Edatlar içerisindeki anlamı: için, uğruna, yüzünden, ile, yoluyla

5 ana kullanıma sahiptir.

 1. Causa ( Neden ) –  Estudio español por mi trabajo / İşim için İspanyolca öğreniyorum
 2. Lugar ( Yer )      –    Voy a pasear por la playa  / Sahilde yürüşe çıkacağım
 3. Teimpo ( Zaman ) – Trabajo por las tardes / öğleden sonra çalışıyorum
 4. Vía ( aracılığıyla ) – Habla mucho por teléfono / telefonda çok konuşuyor
 5. Cambio (Değişim yaparken ) – ¿Puede cambiarlo por otro? / Onu başkasıyla değiştirebilir misiniz? 

 

İpucu : Por ile ilgili sıkça karşılaşacağınız kalıpları inceleyebilirsiniz.

por fin : nihayet / finally

dia por dia : günden güne / day by day

por eso : bu nedenle / for that reason

por supuesto : elbette / of course

¿por qué? : niçin / why

por unos días :  birkaç gün için / for a few days

por aquí : buradan / this way

por aquel entonces : o zamanlar / at that time

 

Yeni Kelimeler

Otro – Diğer            Playa – Plaj                 Hablar – Konuşmak

Lugar- Yer             Tiempo – Zaman          Causa – Neden

 

para edatı ( in order to , to  )

 • Edatlar içerisindeki anlamı: için, -mek için

Genellikle “amaç” bildiren cümlelerde kullanılır.

Bu edat 4 ana kullanıma sahiptir.

 1. Finalidad ( sonuç )  – Estoy sirve para escribir. / I am good at writing
 2. Dirección ( adres )  – Voy para tu casa. / Eve gidiyorum / I am going to home
 3. Destinatario ( alıcı ) – Es un libro para niños. / Çocuklar için kitap / It’s a book for children
 4. Opinión ( düşünce ) – para mi , para ti / benim için , senin için / for mi , for you

İpucu : Para ile ilgili sıkça karşılaşacağınız kalıpları inceleyebilirsiniz.

para que sirve : için kullanılır / it is used for

para todos : herkes için / for everybody

para viajar – seyahat etmek için

Yeni Kelimeler

Escribir – Yazmak            Destinatario – Alıcı              Finalidad- Sonuç

Dirección – Adres            Casa – Ev                             Opinión – Düşünce       

 

sin edatı ( without )

 • -siz, -sız, -meden, -medikçe, olmadan anlamları vardır.
 • No puedo vivir sin música – Müziksiz yaşayamam / I cannot live without music

Yeni Kelimeler

Poder – e bilmek            música – müzik            Vivir – Yaşamak

Diğer edatlar

 • antes de ( önce ) – antes de la operación / operasyondan önce / before the operation.
 • después de ( sonra ) – después de desayunar / sabah kahvaltısından sonra / after eating breakfast.
 • desde ( den,dan,den beri ) – desde hoy / şimdiden / from now
 • hasta (  e kadar ) – Me quedo hasta manaña / yarına kadar kalıyorum / I am staying until tomorrow.
 • hacia ( karşı, -e doğru, – e yakın ) – hacia las siete / saat 7’ye doğru / around seven
 • hace ( önce ) – hace dos meses  / 2 ay evvel / two months ago
 • durante ( sırasında ) – durante el invierno / kış boyunca / druing the winter
 • contra ( karşı ) – La silla está contra la pared / Sandalye duvara karşı / The chair is against the wall
 • entre ( arasında ) – No hay nada entre nosotros / Aramızda bir şey yok / There is nothing between us
 • sobre (hakkında ) –  El libro es sobre Nueva York / Kitap New York hakkında / The book is about New York.
 • debajo de ( altında ) – El perro está debajo de la mesa / Köpek masanın altında  /  The dog is under the table
 • dentro de (-in içinde ) – El regalo está dentro de la caja / Hediye kutunun içinde / The gift is inside the box
 • encima de ( üstünde ) – El gato está encima de la mesa / Kedi masanın üzerinde / The cat is on the table
 • cerca de ( yakınında ) – Estoy cerca de la casa / Eve yakınım / I am close to the house
 • Acerca de ( hakkında ) – Acerca de nosotros / Bizim hakkımızda / About us
 • Alrededor de ( çapında ) – Alrededor del mundo /  Dünya çapında / Around the world

Yeni Kelimeler

Hoy- Bugün                  İnvierno- Kış            Mundo – Dünya

Regalo – Hediye            Perro- Köpek          Caja – Kutu

Pared – Duvar               Gato – Kedi             Silla – Sandalye

 

NOT: Yukarıda, Escribir ( yazmak ) ve hablar ( konuşmak ) fiili ve buna benzer fiillerin “geniş zaman” kullanımlarını içeren örnekler bulunmaktadır. İlerleyen İspanyolca Derslerinde bu konulardan detaylıca bahsedeceğiz. Göz aşinalığı olması ve sizlerde merak uyandırması amacıyla bu örneklere yer verilmiştir. 

 

İspanyolca olmak fiili ile ilgili yazımıza “İspanyolca – Olmak – Ser Ve Estar Fiili ” adlı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir