İspanyolca sayılar

İspanyolca Ders -2, İspanyolca Sayılar Nasıl Okunur, Yazılır?

İspanyolcada sayılara hakim olmak için, öncelikle 1’den 12’ye kadar olan sayıların ezberlenmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra, bir ürün satın alırken, saati söylerken veya ücret hakkında bilgi alış verişi yaparken artık zorlanmayacaksınız.

İspanyolca Ders -2 : Sayılar ve okunuşları

 

0 – 12                                    Okunuşu

0 – Cero                                  Sero

1 – Uno                                Uno / Una

2 – Dos                                    Dos

3 – Tres                                   Tres

4 – Cuatro                               Kuatro

5 – Cinco                                Sinko

6 – Seis                                  Seis ( hızlı )

7 – Siete                                Siete ( hızlı )

8 – Ocho                                 Oço

9 – Nueve                              Nueve ( hızlı )

10 – Diez                                Dies

11 – Once                               Onse

12 – Doce                               Dose

 

13 – 15 arası sayıların son hecesi “ce” ile sonlanmaktadır.

13 – Trece                             Trese

14 – Catorce                          Katorse

15 – Quince ( u okunmaz )    Kinse

 

16 – 19 aralığında bulunan sayıların okunuşları aşağıdaki gibidir.

16 – Dieciséis                       Diesiseis

17 – Diecisiete                      Diesisiete

18 – Dieciocho                      Diesioço

19 – Diecinueve                    Diesinueve

 

20 – 29 arası sayıların okunuşları aşağıdaki gibidir.  Görüldüğü üzere, 21 ile 29 arası sayılar, tek haneli sayıların 20 sayısı ile birleşmesi sonucu oluşmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta “Veinte” sayısındaki “e” harfinin diğer sayılarla birleştiğinde “i” harfine dönüşmesidir.

20 – Veinte                           beinte

21 – Veintiuno                      beintiuno

22 – Veintidós                      beintidos

23 – Veintitrés                      beintitres

24 – Veinticuatro                  beintikuatro

25 – Veinticinco                   beintisinko

26 – Veintiséis                     beintiseis

27 – Veintisiete                    beintisiete

28 – Veintiocho                    beintioço

29 – Veintinueve                  beintinueve

 

30 – 39 arası sayılar aşağıdaki gibidir.

30 – Treinta                         Treinta

31 – Treinta y uno               Treinta i uno

32 – Treinta y dos               Treinta i dos

33 – Treinta y tres              Treinta i tres

34 – Treinta y cuatro          Treinta i kuatro

35 – Treinta y cinco            Treinta i sinko

36 – Treinta y seis              Treinta i seis

37 – Treinta y siete             Treinta i siete

38 – Treinta y ocho            Treinta i oço

39 – Treinta y nueve          Treinta i nueve

Yukarıda görüldüğü üzere, 30 ile 39 arası sayıların okunuşlarında: “Treinta + y + tek basamaklı sayı” şeklinde formüle edilerek akılda tutulabilir. Bu kısımda kullanılan “y” harfi İspanyolca da “ve” anlamına gelmektedir.

Kolay İspanyolca öğrenmeye devam

 

30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 sayılarının okunuşları aşağıdaki gibidir.

30 – Treinta                         Treinta

40 – Cuarenta                     Kuarenta

50 – Cincuenta                   Sinkuenta

60 – Sesenta                      Sesenta

70 – Setenta                       Setenta

80 – Ochenta                      Oçenta

90 – Noventa                      Noventa

Yukarıdaki sayılar ezberlendiği zaman ara sayıları söylemenin herhangi bir zorluğu yoktur.

31 – Treinta y uno

42 – Cuarenta y dos

53 – Cincuenta y tres

64 – Sesenta y cuatro

75 – Setenta y cinco

86 – Ochenta y seis

97 – Noventa y siete

İspanyolcadaki 3 haneli sayılar aşağıdaki gibidir. 3 haneli sayılarda “cientos” olarak kelime sonlanırken, yalnızca “500” sayısında farklılık görülmektedir. Ayrıca cümle başlarında tek basamaklı olan sayılar( 1-10) kullanılırken kaynaşmalar görülmektedir.

100 – Cien                                   sien

200 – Doscientos                     dossientos

300 – Trecientos                      tressientos

400 – Cuatrocientos                 kuatrosientos

500 – Quinientos                      kinientos

600 – Seiscientos                     seissientos

700 – Setecientos                    setesientos

800 – Ochocientos                   oçosientos

900 – Novecientos                   novesientos

Kolay İspanyolca öğrenmeye devam

 

İspanyolcadaki 4 haneli sayılar aşağıdaki gibidir.

1000 – Mil                                      Mil

2000 – Dos mil                           Dos  Mil

3000 – Tres mil                          Tres Mil

4000 – Cuatro mil                       Kuatro Mil

5000 – Cinco mil                         Sinko Mil

6000 – Seis mil                           Seis Mil

7000 – Siete mil                          Siete Mil

8000 – Ocho mil                         Oço Mil

9000 – Nueve mil                       Nueve Mil

4 haneli sayıların okunuşunda; “tek haneli sayı + mil“şeklinde formüle edilebilir.

 

Yüksek haneli sayıların okunuşları aşağıdaki gibidir.  

10.000 – Diez mil

100.000 – Cien mil

1.000.000- Un million

10.000.000 -Diez millones

100.000.000 – Cien millones

 

Örnek Sayılar

99 –  Noventa y nueve

987 –  Novecientos ochenta y siete

123 –  Ciento veintitrés

136 –  Ciento treinta y seis

2018 – Dos mil dieciocho

1991 – Mil novecientos noventa y uno

252 –   Doscientos cincuenta y dos

Dikkat: 100 sayısının İspanyolca da “cien” olarak geçse de 100’lü  sayıları okurken “ciento” kullanmamız gerekmektedir.

  • 123 –  Ciento veintitrés   gibi.

 

İspanyolca harfler ve okunuşları ile ilgili yazımıza “İspanyolca Kelimelerin Telaffuzları Nasıl Olmalı?” adlı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir