uluslararası ölçü birimleri

Uluslararası Ölçü Birimleri Zamanla Nasıl Değişti?

Uluslararası ticarette alıcı ve satıcıyı zarara sokmamak adına uluslararası ölçü birimleri ortaya konmuştur. Bunlar; uzunluk, ağırlık ve hacim birimleridir. Alıcı ve satıcı arasında yanlış anlamaları önlemek adına ölçülerin mukavelede açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Satışta, fiyatın net ağırlığı mı yoksa brüt ağırlığı mı olduğu, fiyatın hangi ağırlık birimine göre belirlenmesi gerektiği tartışmalarına ölçü birimleri ile açıklık getirilmiştir.

Uluslararası ticarette kullanılan ölçü birimleri

Uluslararası ticarette, tarafları korumak adına belirlenmiş olan ölçü birimleri resmi olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen uluslararası ölçü birimleri;

  1. İngiliz sistemi ölçü birimi
  2. Metrik sistem ölçü birimi
  3. ABD sistemi ölçü birimidir.

Şu an uluslararası ticarette metrik sistem yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Ölçü Birimlerinin Gelişimi

Ölçü birimlerinin, günümüzdeki halini alması tabi ki hemen olmamıştır. Belli bir sürece yayılmış ve kabul edilmesi zaman almıştır.

Alışveriş aşamasında, bir malın değerinin belirlenebilmesi için; miktarının, boyutunun ve ağırlığının  biliniyor olması gerekmektedir. Bu da malın  sıvı mı yoksa katı mı oluşunun netleştirilmesinde ağırlık, uzunluk ve hacim  gibi ölçü birimleri kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

İlk ölçü birimi “uzunluk” ölçü birimi olup, ilk kez (M.Ö.2800-2300) Mısır’da kullanıldığı görülmektedir. İnsanın, orta parmağı ile dirseği arasındaki mesafe olan cubit, ilk uzunluk birimidir.

Cubiton Latince’de dirsek anlamına gelip yaklaşık 52,4 cm’dir.  Cubit, önceleri 28 haneye (yaklaşık bir parmak kalınlık) sonraları daha küçük hanelere (en küçük parça milimetrenin biraz fazlası) bölünerek uzunluk ölçü birimi olarak kullanılmıştır. Miktarları değerlendirmek için ise kile gibi ölçekler kullanılmıştır.

Yüzyıllar boyunca ihtiyaçlar karşısında ölçü birimleri icat edilmiştir. Eski birimler parçalara ayrılmıştır. Fakat ondalık sisteme göre hesaplar yapılmadığı için her daim karışıklıklar ortaya çıkmıştır.

Uluslararası ticarette ölçü birimleri

Ülkeler arası ticari ilişkiler arttıkça ölçü birimlerinin her yerde aynı olmadığı görülmüştür. Her ülkenin kendi ölçü birimini kullanıyor olması ticari ilişkilerde uzun yıllar boyunca karışıklığa yol açmış, zararlara sebep olmuştur.

Fransa’da 1670 yılında keşiş Mouton’un, dünyanın çevresinden alınacak bir uzunluğu evrensel ölçü birimi olarak önermesi ancak yüzyıl gibi bir süre zarfında benimsenmiştir. 1790 yılında Fransız Bilimler Akademisi onu ortak bir ölçü sistemi kurmakla görevlendirmiştir.

Bu yeni sisteme ise metre adı verilmiş, bu ölçünün ondalık olmasına ve her birimin 10-100-1000 gibi sayılara bölünebilen katları ve askatları bulunması karar kılınmıştır. Ancak, yeni ondalık ölçü sisteminin benimsenmesi, günlük yaşamda kullanılması çabuk ve kolay olmamıştır.

1795 yılında Fransa’da Konvansiyon Meclisince  bu sistem resmen kabul edildiyse de, 1837 yılında konan bir yasayla zorunlu hale getirilmiştir. Daha sonraki zamanlarda ise bu ölçü birimleri diğer ülkelerde kullanmaya başlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir